Oljepumpningen inledd

ÖSTERSJÖN. Efter många förseningar har man nu kunnat påbörja arbetet med att pumpa upp olja ur det förlista fartyget Fu Shan Hai utanför den sydskånska kusten.
Under dagen har Jydsk Bärgnings- og Bogsersellskab lyckats borra sig in i Fu Shan Hai för att pumpa upp oljan som finns kvar inuti det havererade fartyget. Om inga komplikationer uppstår räknar man med att kunna börja pumpa upp olja senare i kväll. Cees Verheij, som är projektansvarig säger att man ännu inte vet hur lång tid det kommer att ta, eftersom man inte vet vilken kvalité den kvarvarande oljan har. Det går heller inte att avgöra hur mycket olja som finns kvar i Fu Shan Hai, från början rymde tanken cirka 500 ton, men hur mycket som läckt ut och hur mycket som återstår vet man inte förrän man pumpat upp oljan. Vädret har i dag varit perfekt och man räknar med samma väderleksförhållanden i morgon.