Stor ilska mot Banverket

BÅSTAD. Banverkets senaste förslag om hur man ska ta sig igenom Hallandsåsen vid tunnelbygget har skapat stor irritation i Lya på Hallandsåsen. En aktionsgrupp som heter Rädda Lya har bildats idag av folk som bor på åsen.
De vill sätta stopp för Banverkets senaste förslag att göra tätnings- och frysningsarbeten uppifrån Lya by, inför tunnelborrningarna i den så kallade Möllebackszonen. Arbetet skulle innebära att Banverket borrade 800 hål uppifrån ner i åsen. Staffan Seeberg från aktionsgruppen ser förslaget som en ren krigsförklaring från Banverket och utesluter inte att aktionsgruppen kan ta till civil olydnad för att stoppa Banverket.