Oljan pumpas upp

ÖSTERSJÖN. På fredagseftermiddagen kunde man börja pumpa upp kvarvarande olja från det sjunkna fartyget Fu Shan Hai utanför sydskånska kusten. Men det danska företag som sköter saneringen av vraket kan ännu inte säga hur lång tid arbetet kommer att ta.
Men man uppger att det åtminstone rör sig om flera veckor, eftersom dykningen vid vraket är komplicerad på grund av det stora djupet. Det finns också fler tankar ombord som ska tömmas, som bland annat innehåller disel och diselolja. Dessutom ska skadorna inspekteras för försäkringsbolagets räkning.