Ny trål ska rädda torsken

ÖSTERSJÖN. Från och med den 1 oktober får bara en typ av trålar användas för torskfiske i Östersjön. Det beslutade Fiskerikommissionen för Östersjön i går. Den enda tillåtna modellen släpper igenom de minsta torskarna.
Med det hoppas man kunna få ett starkare och större torskbestånd. Sju av de nio Östersjöländer som ingår i kommissionen kommer att använda trålen. Undantagen är Polen och Ryssland. Men Polen måste följa beslutet när landet går med i EU 2004.