15 kilometer spökgarn upplockade

SIMRISHAMN. Fiskeriverket har nyligen avslutat ett projekt i Östersjön för att kartlägga förekomsten av så kallade spökgarn. Åtta dagars aktivt draggande gav nästan en och en halv mil gamla fiskegarn i fångst.
Spökgarnen är sådana som förlorats till exempel genom påseglingar, och att de ligger kvar i havet och skräpar är ett problem. Även om garnen så småningom långsamt går sönder, så fastnar fortfarande fisk i näten efter så lång tid som fem år eller mer. Fyra fartyg, bland annat Trion från Simrishamn och Mulán från Skillinge har deltagit i projektet. 90 fiskeplatser, från Trelleborg i söder till Ölands södra udde i norr, har kartlagts och slutrapporten väntas bli klar i september.