Professor mot ny golfbana

BÅSTAD. Professor Mats Gustafsson på Institutionen för Växtvetenskap vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp reagerar mot planerna på en ny golfbana i Drängstorp på Bjärehalvön.
-En välbevarad bymiljö med skyddsvärda ängsmarker skulle förstöras om golfbanan byggs, säger han. Dessutom skulle ett pågående EU-projekt för att kartlägga markanvändning och vegetationsförändringar sedan bronsåldern spolieras.