Oljekatastrofen utvärderas

SIMRISHAMN. Hittills vet man inte så mycket om miljökonsekvenserna efter oljeutsläppet från det kinesiska fartuget Fu Shan Hai. Därför träffades i dag ansvariga myndigheter i Simrishamn för att diskutera sina erfarenheter kring saneringsarbetet och effekterna på miljön. Samtidigt begär landshövdingen Bengt Holgersson i en skrivelse till miljöminister Lena Sommestad att regeringen ska länsstyrelsen i uppdrag att undersöka och utvärdera de framtida miljöeffekterna av oljeutsläppet.