Oljeläckaget från kinesiskt vrak under kontroll

ÖSTERSJÖN. Kustbevakningen har fått stopp på det nya läckage som upptäcktes på det sjunkna kinesiska fartyget Fu Shan Hai i fredags. Nästan 12 kubikmeter olja hann läcka ut i havet innan läckan efter ett dygn kunde stoppas.
Lars Ekblad, vakthavande befäl på Kustbevakningen, säger dock att dagens flygning över haveriplatsen visar att det fortfarande läcker en liten mängd olja: - Det finns en oljesträng som sträcker sig ut från haveristen men det är mycket tunt och därför har man ingen möjlighet att ta upp oljan.
Två danska och ett svenskt miljöfartyg arbetade i helgen med att ta upp de närmare 12 kubikmeter olja som hann läcka ut under dygnet. Kustbevakningen har de senaste dagarna haft flera flygspaningar över området för att försöka överblicka situationen, som nu är under kontroll. Fortfarande finns ungefär 600 liter olja kvar i tankarna, och arbetet med att pumpa upp resterna pågår, säger Lars Ekblad på Kustbevakningen.