Osäkert för skånska ambulanssjukvårdare

SKÅNE. Det är oklart hur många ambulanssjukvårdare i Skåne som kommer att beröras av nyordningen om några år, som innebär att det ska finnas en sjuksköterska i varje ambulans.
Socialstyrelsens nya regler börjar gälla år 2005. Då får ambulanssjukvårdarna inte att ge medicin, utan det måste göras av en sjuksköterska. Det är Falck som sköter ambulansverksamheten på entreprenad i stora delar i Skåne och företaget kommer inte att erbjuda utbildning åt de ambulansförare som saknar sjuksköterskekompetens. Hur många ambulanssjukvårdare som kan komma att sägas upp är oklart.