Varslen ökade i Skåne

SKÅNE. Under juni månad varslades 875 personer om uppsägning i Skåne. Det är en ökning med mer än 11 procent jämfört med samma månad förra året.
Siffrorna för uppsägningsvarsel varierar om man ser till de enskilda skånska kommunerna. Det har skett en stor ökning sedan i fjor i bland annat i Osby och i Simrishamn, medan det minskat markant i Ängelholm. Att det varierar kraftigt från månad till månad är enligt Länsarbetsnämndens utredare Göran Olsson inget ovanligt. Men ser man då till året som gått hittills har det också skett en stadig ökning av varsel sedan samma period förra året.