Högskoleintagningen klar

SKÅNE. Nu är den första antagningen till universitet och högskolor klar. Både Kristianstads Högskola och Lunds Universitet kan notera en ökning i antalet sökande till fristående kurser.
I Lund sökte runt 25000 personer kurser med start till hösten. I Kristianstad var samma siffra drygt 4000. Men i Kristianstad kan man notera en minskning i antalet sökande till utbildnigsprogrammen. Totalt sökte drygt 600 personer färre i år än i fjor till Högskolan i Kristianstad. De populäraste utbildningsprogrammen i Lund var arkitekt, sjukgymnast och psykolog. I Kristianstad var de populäraste programmen bland andra social omsorg, lärarprogrammet och tandhygeinistprogrammet. Bland de fristående kurserna i Kristianstad var samtal för intervjutektnik, psykologi och organisation och ledarskap de mest populära. I både Lund och Kristianstad finns det lediga utbildningsplatser kvar. Bland annat inom humaniora.