Skåne

Integrering gynnar språkinlärning

De skånska skolorna har olika lösningar för när elever som kommer från andra länder ska börja vanlig skola. På vissa skolor i Skåne kan de nyinkomna eleverna få gå i en klass där det finns olika språknivåer, och på andra kanske man får börja en så kallad ”vanlig klass” direkt.

– De elever som går tillsammans med klasskamrater som pratar svenska lär sig språket snabbare än de som går i en isolerad klass, säger Bagher Gazhivian modersmålslärare och studiehjälp för förberedelseklasser i Hässleholm.