Hoppfullt för Östra Vemmerlöv

SIMRISHAMN. Idag fattade kommunstyrelsen i Simrishamn beslut om Östra Vemmerlövsskolans framtid. Det blev varken ett ja eller ett nej utan snarare ett kanske.
Beslutet innebär att skolan i Östra Vemmerlöv ska få vara kvar - men bara under förutsättning att man kan få ihop 65 elever. Det var majoritetsgruppens förslag, som också röstades igenom. Oppositionens förslag innebar att Östra Vemmerlövs skola ovillkorligen skulle få vara kvar. - Ett rättvist beslut, anser kommunstyrelsens ordförande, moderaten Christer Akej, medan vice ordföranden i Barn och Utbildningsnämnden, socialdemokraten Christer Grankvist menar att kommunen återigen lastar över ansvaret på föräldrarna.