Skånska skolor sparar redan i år

SKÅNE. Minst två tredjedelar av de skånska kommunerna ska spara pengar på skolan redan i år. Det visar svaren i en enkät, som Sveriges Radio gjort bland kommunerna i Skåne.
På många håll märks besparingarna genom färre lärare, att öppna förskolor försvinner och elevpengen blir mindre. Ett tiotal skånska skolor väntas också bli nerlagda. En av de kommuner som ska spara är Båstad. Konsekvensen där av besparingen på närmare fyra miljoner kronor blir att vissa mål i kommunens skolplan inte kan uppnås, enligt skolchef Birgitte Oest-Larsen.