TOMELILLA

Folkomröstningskrav i Tomelilla

Frågan om en utförsäljning av äldreomsorgen i Tomelilla går vidare och önskemål om en folkomröstning i frågan har väckts. Nu väljer också socialdemokraterna i Tomelilla att ställa sig bakom folkomröstningskravet.

Ute på byn och i Tomelillas affärer i Tomelilla samlas det nu in namn för att väcka frågan om att folkomrösta.
Om man får in namn från 5 procent av kommuninvånarna, i Tomelillas fall lite drygt 500 personer så måste fullmäktige ta upp frågan. Men om det ska bli en folkomröstning så måste majoriteten i fullmäktige rösta ja till det.
Den borgerliga alliansen är överens om att driften av ungefär hälften av kommunens äldreomsorg bör läggas ut på entreprenad. Men opposistionråd Jan-Erik Andersson vill ändå inte tro att det är omöjligt med en folkomröstning.