SKÅNE

Beslut togs om hälsoval

På torsdagen sammanträdde regionstyrelsen i Skåne och tog beslut om pengarna till Hälsoval Skåne. In i det sista på onsdagskvällen försökte Läkarförbundet få gehör för sin kritik om att regionen skjuter till för lite. Men nu tog alltså regionstyrelsen beslut.

I maj införs Hälsovalet i Skåne. Varje vårdcentral får då pengar utifrån de patienter som väljer att tillhöra den. En viktning för ersättningen görs också efter hur sjuka patienerna är.
Utöver de pengar som finns i primärvården idag skjuter regionen till 150 miljoner kronor till Häslovalet.
Men inför beslutet har socialdemokraterna uttryckt sin oro för att resursbrist kan påverka kvaliteten på vården negativt. Även vänterpartiet tycker att finansieringen är låg.
Läkarförbundet, som höll på att skjuta upp torsdagens beslut när de begärde centrala förhandligar igår, vill ha ett tak för hur mycket vårdcentralerna måste betala för de mest sjuka patienterna.
Men regionrådet Henrik Hammar framhåller viktningen i ersättningen för de som listar sig så att de mest sjuka inte ska hamna i kläm.