Skåne

Stora brister på barns behandlingshem

Det finns stora brister när det gäller säkerhet och barnens delaktighet på behandlingshem.
Det visar resultatet av den första nationella tillsynen av hem för vård och boende (HVB), som socialstyrelsen och länsstyrelsen har gjort.

Vart tredje behandlingshem visat brister just när det gäller säkerhet och delaktighet. 

Det finns ingen statistik som visar hur Skånes behandlingshem ligger till jämfört med resten av Sverige, men Kerstin Olsson på länsstyrelsen i Skåne är positiv efter tillsynen. 

Alla länsstyrelser i Sverige har gjort tillsynen efter samma bedömningskriterier. De brister man har hittat på Skånes 32 hem för vård och boende har främst handlat om otydlig dokumentation och att rutiner inte varit kända av alla berörda. 

Många av bristerna är redan åtgärdade enligt länsstyrelsen, men rapporten ska nu också vara ett underlag för vidare utredningar av hur behandlingshemmen bör jobba i framtiden. Kerstin Olsson på länsstyrelsen i Skåne vet inte om det kommer att leda till nya riktlinjer, men hon säger att man ska utreda vilka krav som bör ställas på personalens kompetens, och även vilka behandlingsformer som egentligen ger bäst resultat.