SKÅNE

Datorstrul hos folktandvården

Ett nytt datorsystem har ställt till med stora problem inom den skånska folktandvården. Problemen som började i november har lett till att patienter fått skickas hem utan behandling.

Det nya datorsystemet infördes samtidigt med tandvårdsreformen i juli förra året.
Enligt folktandvårdschefen Helena Ozolins Carlson har patienternas säkerhet inte äventyrats.
På fredagen hålls ett krismöte mellan arbetsgivare och fack.