SKÅNE

Positivitet växer bland tågpersonal

Efter en tvisteförhandling mellan arbetsgivaren DSB First och fackklubben Öresundståg har det stora missnöjet bland tågpersonalen lagt sig. Redan nu har personalen märkt en stor skillnad, berättar lokföraren och fackklubbsordförande Mikael Yang

När DSB First tog över driften av Öresundstågen i mitten av januari började snart missnöjet att växa bland personalen. Arbetscheman stred mot kollektivavtalet, information om vilka tåg ombordpersonalen skulle jobba på var oklar, och arbetsledningen rörig med order och kontraorder. Facket fick nog och begärde en tvisteförhandling med DSB First.

Men när förhandlingarna började visade det sig att det gick lätt att komma överens, och nu är båda sidor positiva. Men målet att all personal, både dansk och svensk, ska kunna jobba på båda sidor av sundet är inte uppnått än.