Tunnelbyggets kostnad fortsätter öka

BÅSTAD. De beräknade kostnaderna för tunnelbygget genom Hallandsåsen fortsätter att öka. Från att ha varit kostnadsberäknat till 6,5 miljarder kronor fram till för några veckor sen har nu kostnaden för tunnelprojektet stigit till 7,4 miljarder.

Den senaste fördyringen på 900 miljoner kronor i tunnelprojektet kan delas upp i tre delar. En del är att projektets kostnad har räknats om från 2000 års till 2003 års penningvärde, en post på cirka 400 miljoner helt enkelt på grund av inflationen, pengarna har blivit mindre värda. Den andra kostnadsökningen är tillförandet av ett reservkapital på 400 miljoner kronor för tunnelprojektet.
Beviljat av ledningen Enligt Banverkets projektchef för tunnelbygget, Christer Mölller tillförs reservkapitalet '' för att det under resans gång kan komma till utredningar som vi inte har tänkt oss, det kan också tillkomma andra önskemål''. - Vi vet också att ett undermarksprojekt, där vet vi inte precis allt som kan inträffa, vi vet bara att det kommer att inträffa saker som vi måste ha beredskap för och som kan innebära kostnadsökningar. Det vore oklokt att ge sig in i det fortsatt projektet utan att ha en buffert för oförutsedda händelser, menar Möller. Beslutet om att införa ett reservkapital för tunnelbygget genom Hallandsåsen har fattats av Banverkets högsta ledning i Borlänge.
Förseningen kostar Den tredje kostnadsökningen för tunnelprojektet är på cirka 100 miljoner kronor och beror på förseningar. Överklagandet av den miljödom som meddelades i februari har tillfälligt satt stopp för projektet och nu väntar miljööverdomstolsförhandlingar i september. Dessutom räknar Banverket och entreprenören Skanska/Vinci med en något längre byggtid än tidigare. Faktorer som gör att projektet kommer att kosta mer pengar. Hittills har tunnelbygget genom Hallandsåsen kostat 2 miljarder kronor. För att färdigställa järnvägstunnlarna räknar man alltså idag med en kostnad på ytterligare 5.4 miljarder, totalt 7.4 miljarder kronor. Den senaste fördyringen på 900 miljoner kronor är ungefär hälften av vad hela tunnelbygget var beräknat att kosta vid starten för 11 år sen.