Skåne

Mer mammografi med ny vårdgivare

Antalet mammografiundersökningar i Skåne ska öka kraftigt i och med att ett privat vårdföretag från och med den här veckan tar över verksamheten. Samtidigt räknar Region Skåne med att det kommer innebära mellan 500 och 700 fler upptäckta bröstcancerfall varje år. 

Den här veckan startar den privata vårdaktören Unilabs sin mammografiverksamhet på nio orter i Skåne. Tidigare har inte Region Skåne klarat av att följa Socialstyrelsens riktlinjer om att alla kvinnor över 40 år regelbundet ska mammografiundersökas. Men det ska Unilabs fixa genom att öka antalet undersökningar från 80 000 till 125 000 varje år.

Unilabs mammografimottagningar kommer att finnas i Ystad, Helsingborg, Lund, Malmö, Kristianstad, Landskrona, Eslöv, Trelleborg och Hässleholm.

Om misstänkt cancer upptäcks kommer kvinnorna att tas emot för fortsatt utredning vid någon av Region Skånes fyra bröstenheter i Lund, Malmö, Helsingborg och Kristianstad.