Kristianstad

Politiker kan få djurförbud

Länsstyrelsen vill belägga Kristianstadspolitikern Hilver Nilsson med djurförbud. Efter inspektioner har det visat sig att flera djur har varit i dåligt hull och förorenade av gödsel.

Hilver Nilsson förklarar saken med att inspektionen gjordes så tidigt på morgonen att han inte hunnit bli färdig i stallet. 

Hilver Nilsson sitter i den politiska ledningen för Kristianstads Agenda 21-grupp. Där jobbar han med frågor som rör bland annat miljöarbete och hållbar utveckling. Han representerar Kristianstadsbygdens framtid.  

Nu vill alltså länsstyrelsen belägga Hilver Nilsson med djurförbud. Länsstyrelsen skriver i sin kontrollrapport att flera djur har varit i underhull och dessutom förorenade av gödsel. 

5-6 djur som stod utomhus saknade tillgång till ren och torr liggplats. De djuren hade också bristande hull med spetsiga ryggar och utstickande höftben. 

Hilver Nilsson säger att det beror på djurens hår och ålder. 

Han har nu till den 15 april på sig att yttra sig i ärendet. Därefter kan ett 50-tal djur komma att omhändertas.