Skåne

Region Skåne får kritik av revisorer

Region Skånes revisorer riktar på flera punkter hård kritik mot regionens verksamhet förra året. Trots det anser revisorerna att de politiska organen och de förtroendevalda ska beviljas ansvarsfrihet.

– På sjukvårdsidan finns brister vad det gäller utförandet, alltså den sjukvård man fått kontra den man beställt, säger Jeanette Hillding ordförande i revisionen i Region Skåne.

I den revisionsberättelse för 2008 som presenterades på onsdagen riktas också hård kritik mot det omdiskuterade avtalet med konsultbolaget McKinsey, där ingen upphandling gjordes och där summan snart är uppe i 50 miljoner kronor - här skriver revisorerna att anlitandet inger starka betänkligheter, att beloppen är betydande och att bristerna varken är ursäktliga eller ringa.
Även vad det gäller att regionen missat att valutasäkra investeringen i nya Pågatåg är kritiken skarp. Enligt revisorerna är det här så allvarligt att det egentligen borde leda till en anmärkning, men eftersom nämnden bytts ut sedan beslutet, så väljer man att bara framföra allvarlig kritik. Revisorerna ser även allvarligt på tandvårdsnämndens stora underskott. Men trots all kritik så vill alltså revisorerna ändå att de styrande ska beviljas ansvarsfrihet.

– Tittar vi totalt sett så är bokslutet det bästa i Region Skånes tioåriga historia, säger Jeanette Hillding.