Kristianstad

CSK får kritik för brister i vården

Enligt Socialstyrelsen kan missar i vården på Centralsjukhuset i Kristianstad ha orsakat ett fosters död. Det går inte att utesluta missarna ledde till att en kvinna fick ett dödfött barn i juli 2007.

Socialstyrelsen kritiserar bland annat att en barnmorska inte informerade förlossningsläkaren om att den gravida kvinnan hade förhöjt blodtryck och äggvita i urinen.

Socialstyrelsen är också kritisk till att lasarettet dröjde nästan ett helt år med att anmäla händelsen.