Kristianstad

Villaägare betalade för mycket för el

Elföretaget EON har tagit ut ett för högt pris för nyanslutning av el till tre villor i Flackarp vid Råbelövssjön utanför Kristianstad.

Energimarknadsinspektionen förelägger därför EON att sänka priset på elanslutningarna med omkring 3 000 kronor per hus. Men sänkningen är inte tillräcklig menar de tre villaägarna som nu överklagar beslutet.

Området kring Flackarp ligger strax intill Råbelövssjön och har blivit en populär plats att bygga villor på. Sedan tidigare finns sex gamla hus i området men på senare tid håller det på att byggas sex hus till.  

Från EONs sida finns alltså ett pris för att ansluta el om det finns färre än tio hus i området kring elstationen, och ett annat pris om det finns fler än tio hus. Och det rör sig om en mycket stor prisskillnad, säger Daniel Ottosson.  

Förutom schablonsumman ifrågasätter man också nedgrävningen av en kabel och flyttningen av ett elskåp som EON gjorde i samband med att de nya husen byggdes. Ett arbete som husägarna anser att de fått vara med och betala trots att det inte var nödvändigt för elförsörjningens skull.