Tomelilla

Förskolor kan HBT-certifieras

Tomelilla kan komma att få landets första HBT-certifierade förskolor. Just nu söker kommunen pengar för ett utbildningsprojekt för personalen om frågor om HBT - homo-, bi- och transpersoner - och bemötande.

Det kallas Berikande olikheter i Tomelilla och är en del i kommunens arbete med likabehandlingsplan och genusfrågor. Det är en satsning på personalen med bland annat utbildning omkring HBT-frågor.  

Det handlar om bemötande, synliggörande och kritik av normer och är ett sätt att arbeta med att alla barn och föräldrar ska ha samma trygghet och förtroende för förskolan. 

Det är ett samarbete med RFSL som utbildar personalen och certifierar. Hittills har man gjort det här på några få platser i landet och då inom vårdsektorn. 

Tomelilla är den första kommunen som vill certifiera förskolor.  

Nu söker kommunen pengar för att finansiera projektet som till att börja med ska göras på två förskolor.