Tomelilla

Husockupationen i Lunnarp slut

Ockupationen av det hus i Lunnarp utanför Tomelilla där ett antal ungdomar gick in i helgen är nu slut. Detta sedan ägarna till huset kom dit på torsdagen för att spika igen dörrarna. Fastighetsägarna säger att de ska överklaga kommunens rivningsföreläggande och börja renovera huset.

– Vi kommer att lämna stället. Vi har blivit utkörda nu, säger en av ungdomarna. Och vi vill inte ha något problem med ägaren.