Helsingborg

27 omhändertagna vid manifestation

Polisen lyckades avstyra allvarligare bråk när nationalister och vänstersympatisörer samlades i Helsingborg på fredagen. Mycket av polisens åtgärder gick åt till att säkerställa att den manifestation som Fria nationalister i Skåne sökt tillstånd för kunde genomföras.

27 personer omhändertogs av polisen, de flesta vänstersympatisörer som försökt ta sig igenom polisens blockeringar.

Det var ett omfattande säkerhetspådrag i Helsingborg på fredagen när polisen skulle se till att Fria Nationalister i Skåne kunde hålla den manifestation som de fått tillstånd att hålla på Konsul Olssons plats i centrala Helsingborg. Smågatorna runt omkring blockerades av ridande polis och en helikopter cirkulerade över platsen.

Vänstergrupper, som inte hade tillstånd till någon manifestation, försökte störa mötet med rop, ljud och sittaktioner.

Trots att såväl manifestation som motdemonstration gick lugnt tillväga omhändertogs 27 personer av polisen, de flesta vänstersympatisörer som försökt ta sig genom polisens blockeringar.

Två nationalister omhändertogs också. Den ene för att ha kastat ägg på motdemonstranterna och den andre för att ha haft tårgas med sig.