KRISTIANSTAD

Politiker får djurförbud

Kristianstadspolitikern Hilver Nilsson får djurförbud av länsstyrelsen. Han förbjuds att äga, ha hand om och att skaffa klövbärande djur.

Orsaken är att länsstyrelsen anser att han under en längre tid allvarligt försummat vården av sina djur.

Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att Hilver Nilsson allvarligt försummat vården av sina djur under en längre tid. Bland annat genom att ge dem foder som inte är av tillräcklig kvalité.

Det har fått till följd att flera djur har haft dåligt hull och att växande djur har underutvecklats på ett oacceptabelt sätt.

– Det är väl normala låglandskor tycker jag. Vi har väl inte så tjocka kor som vi hade förr i tiden.

Så sa Hilver Nilsson när Radio Kristianstad besökte hans gård i mitten av april. Han menade att djuren ser pigga ut och att de kommer att återhämta sig i hullet när de får gå på bete.

I dag svarar han inte när nyheterna kontaktar honom.

På grund av Hilver Nilssons inställning till djurens skick tror länsstyrelsen att det finns en risk att missskötseln kommer att upprepas. Han måste ha gjort sig av med djuren senast den 15 juni. Efter det kan de omhändertas.

Hilver Nilsson representerar Kristianstadsbygdens framtid och sitter i kommunens Agenda 21-grupp.