SKÅNE

Hälsovalet är igång

Idag är första vardagen sedan Hälsoval Skåne trädde i kraft den 1 maj. Numera kan du som patient fritt välja vilken vårdcentral du vill gå till och du kan inte bli nekad vård där.

– Vi ser ingen skillnad nu direkt, utan det är mer på lång sikt, säger Berit Krömmelbein som är verksamhetschef på vårdcentralen Östermalm i Kristianstad.

Men hon säger också att de måste vara striktare nu, när det gäller huruvida de ska ta emot dem som inte är listade på vårdcentralen.

I och med Hälsoval Skåne, som trädde i kraft den 1 maj, kan du alltså nu själv välja vilken vårdcentral du vill gå till och lista dig där. Den vårdcentral du valt kan inte neka dig vård. Men det är däremot inte lika självklart att få snabb behandling om du måste vända dig någon annanstans, där du inte är listad.

Det behöver inte betyda att du blir nekad men det kan innebära längre väntetid. Det kostar också mer, 200 kronor jämfört med 120 om du går till den mottagning du valt. Ångrar du ditt val, eller får ändrade behov, så kan du när som helst välja om.

Men hur skåningarna har valt och hur det påverkar vårdcentralerna går ännu inte att utläsa.

– Det vet vi inte riktigt, för de siffrorna har inte kommit än, säger Berit Krömmelbein på vårdcentralen Östermalm i Kristianstad.