åhus

Ny golfbana tar hänsyn till naturen

Golfentusiaster och miljöintressen hamnar ju ofta på kollisionskurs, men i Åhus provar man nu ett unikt samarbete.

Det är Kristianstad Golfklubb och Kristianstads vattenrike som ska samarbeta, för att se till att den nya golfbanan både blir miljövänlig och ett rekreationsområde för andra än golfare.

– Vi har unika förutsättningar med höga naturvärden i Åhus, som inte finns på så många andra ställen, säger Carina Wettemark som är biolog på biosfärskontoret i Kristianstad.

Hon berättar att markerna runt Åhus är sandiga och magra, och de har brukats ända sedan bronsåldern. Många insekter trivs här, och växter som fanns här redan på 1700-talet.

En stor del av projektet som kommunen och golfklubben driver tillsammans går ut på att skapa bra förutsättningar för växter och insekter mellan hålen och greenerna. Det gör man bland annat genom att gräva bort det översta jordlagret på vissa ställen, så att kalkjorden kommer i dagen.

Dessutom är alla gräsmattor planerade med långsamväxande gräs, som inte behöver mycket vatten och gödning och inte heller behöver klippas så ofta.

Klubben vill också få en europeisk miljöcertifiering, något som kräver miljöanpassning på en lång rad områden.

Och för Carina Wettemark är det viktigt att man når fler än golfarna med satsningen.

– Ja, att folk här runtomkring känner till natur- och kulturvärdena som finns på banan, och att fler vågar sig ut för att promenera med hunden eller ta sig en joggingtur.