Hässleholm

Diskriminerade har förlikats

Hässleholms kommun har förlikats med motparten i ett diskrimineringsärende som rör två bröder på Bjärnums skola.

Diskrimineringsombudsmannen DO ansåg att bröderna utsatts för diskriminering och kränkande behandling på grund av sin hudfärg och stämde kommunen. 

Rättegången skulle ha börjat i dag men nu har parterna förlikats, skriver Norra Skåne. 

Pojkarnas mamma berättar för tidningen att de ersätts med 40 000 kronor var, det vill säga hälften av det krävda beloppet.