KRISTIANSTAD

Politiker utesluts efter djurförbud

Partiet Kristianstadsbygdens framtid vill nu bli av med sin medlem lantbrukaren Hilver Nilsson.

Tidigare i veckan utfärdade länstyrelsen ett djurförbud för Hilver Nilsson eftersom man ansåg att försummat sina kor, och nu vill styrelsen för Kristianstadsbygdens framtid att Hilver Nilsson självmant lämnar partiet före den 12 maj.

– Det handlar ju om skriverierna om hans djurhållning. Vi känner att vi är tvingade att göra så här, säger partistyrelsens ordförande Kenneth Olofsson.

Länsstyrelsen har förbjudit Hilver Nilsson att äga, ha hand om och att skaffa klövbärande djur, eftersom han allvarligt försummat vården av sina djur under en längre tid. Bland annat genom att ge dem foder som inte har varit tillräckligt bra. Flera kor har haft dåligt hull och växande djur har underutvecklats på ett oacceptabelt sätt.

Hilver Nilssons uppdrag i kommunpolitiken är att sitta i Agenda 21-gruppen. Och där kan han sitta kvar även om han utesluts ur Kristianstadsbygdens framtid, tidigare Sjöbopartiet.

– Men då gör han inte det för Kristianstadbygdens framtid, påpekar Kenneth Olofsson.