SKÅNE

Antalet älgolyckor har fördubblats

I Skåne har antalet trafikolyckor med älg fördubblats under årets första tre månader, jämfört med samma period förra året.

Men det är nu, i maj och juni, som risken för viltolyckor är som störst.

– Just maj och juni är, som man kallar det, kalvavstötningstiden, förklarar Andreas Lindfors som är informatör på älgskadefondsföreningen.

Älgkon stöter bort fjolårskalven, eftersom hon snart ska föda en ny kalv. Fjolårskalven blir förvirrad, eftersom den har följt mamman hela året. Den vet inte vart den ska vägen, eftersom den inte heller är välkommen i äldre älgtjurars revir. Därför är risken större att kalvar springer ut på vägarna. Samma princip gäller för rådjur.

Under nästa vecka har älgskadefondsföreningen sin viltvecka då man är ute i landet och informerar bilister allmänt om viltolyckor. Andreas Lindfors tycker att man från myndighetetshåll borde satsa mer och tidigare på att lära människor om riskerna. I körkortsutbildningen har man numera infört ytterligare en riskdel med information om risker kring droger, alkohol och trötthet i trafiken, men dock inte om vilt.

– Mellan 35 000 och 40 000 viltolyckor om året borde ju kvalificera även viltolyckor som en av de risker som varje bilist borde känna till.