KRISTIANSTAD

Föräldrar anmäler skola

Föräldrar till en elev på Lejonskolan i Kristianstad har reagerat mot att skoldagen för deras barn ofta är slut efter 20 minuter. Detta har resulterat i en anmälan till Skolinspektionen som nu ska utreda om skolan lever upp till de krav som finns att följa för elevers rätt till stöd i sin skolgång.

Eleven som anmälan gäller kom till Lejonskolan efter att ha provat ett par andra skolor där det inte fungerat. Den första veckan skulle vara lite lugn, fick föräldrarna höra när de frågade skolan varför eleven kontaktade föräldrarna före de trodde skoldagen var slut.

Men sen fortsatte det, enligt anmälan. Vid klockan 11 eller 10 på förmiddagen kontaktade eleven sina föräldrar och ville åka hem från skolan. Skolan svarade föräldrarna att eleven var färdig och att det inte går att tvinga någon kvar.

Efter en incident under en gymnastiklektion ändras förutsättningarna för eleven, det blir enskild undervisning istället för i grupp. Och nu får föräldrarna sms från sitt barn redan 20 minuter efter att skoldagen börjat, om att skolarbetet är klart och en fråga om man kan åka hem nu. Detta enligt anmälan till Skolinspektionen, där föräldrarna också skriver att de tycker skolan bör motivera eleven att stanna kvar. Men svaret de upplever att de får av skolan är att ingen kan tvingas kvar.

Nu vill Skolinspektionen utreda om skolan levt upp till de krav som finns på skolor om elevers rätt till stöd i sin skolgång. Och Lejonskolan ska också ge sin syn på hur de ser på elevens situation. Senast den 26 juni ska skolan svara bland annat på hur elevens skolgång ser ut.