SKÅNE

30 miljoner till vuxenutbildning

Skåningarna kan nu söka till drygt 630 Yrkesvuxplatser runt om i länet. Detta efter att regeringen beslutat att satsa extra pengar på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning.

Nu har pengarna fördelats och Skåne fick drygt 30 miljoner kronor till utbildningar som kan starta i 30 skånska kommuner i höst.

Flest platser och mest pengar fick Malmö och näst därefter kom den gemensamma satsningen Yrkesvux i Skåne Nordväst där åtta kommuner gått samman och sökt pengar.

Landskrona och Svalöv fick gemensamt pengar för 45 platser medan Kristianstad kan starta upp utbildningar med drygt 50 platser.