Skåne

Svalt intresse för ägarlägenheter

Den 1 maj blev den nya upplåtelseformen ägarlägenheter tillåten i Sverige. Men än så länge har bara ett par ansökningar om att få bygga lägenheter där köparna själva äger lägenheterna fullt ut kommit in i Skåne.

Enligt Lantmäteriet kan man redan se att personer med tidigare erfarenhet av den här upplåtelseformen från utlandet är intresserade av att driva projekt också i Sverige.

I andra länder i Europa är ägarlägenheter redan en vanlig boendeform. Ägarlägenheter innebär att man får äga och få lagfart på sin enskilda lägenhet i ett flerbostadshus. Inga pengar till någon bostadsrättsförening alltså, men större ansvar för ägaren. Men än så länge får bara ägarlägenheter göras på nyproduktion.

Två av de skånska ansökningarna kommer från Ystad. Redan i augusti kan lägenheterna i det gamla vattentornet i Ystad bli ägarlägenheter. Den andra ansökan kommer från Tome Najdovski som har sökt tillstånd om att uppföra ett 20-tal nybyggda ägarlägenheter i Ystad som kan stå klara nästa höst. Han tror att intresset för ägarlägenheter kommer att öka i Sverige.