Skåne/Småland

Vattentunnel rensas efter ras

Sen i våras är den 8 mil långa Bolmentunneln, som förser en halv miljon skåningar med färskvatten, avstängd på grund av ras i tunneln. Efter en dryg månads vattenpumpande för att tömma tunneln, kan företaget Sydvatten snart starta upprensningsarbetet.

Den 8 mil långa tunneln mellan den södra delen av sjön Bolmen utanför Ljungby i Småland ner till Äktaboden utanför Perstorp har varit i drift sen 1986. Den förser varje dag en halv miljon skåningar med färskvatten och har tidigare drabbats av ras. Följden blir sämre flöde och större risk för nya ras som i sin tur riskerar att täppa till hela tunneln. Därför måste tunneln röjas upp.