Båstad

Ingen bullerskärm vid E6 vid Östra Karup

Vägverket behöver inte bygga en bullerskärm för att minska störningarna för dem som bor öster om E6:an i Östra Karup utanför Båstad. Det har länsstyrelsen beslutat, som därmed går man emot samhällsbyggnadsnämndens krav.

Det var hösten 2007 som samhällsbyggnadsnämnden i Båstad tog sitt beslut. Och det motiverade man bland annat med att det borde vara en mänsklig rättighet för dem som bor öster om E6:an att till exempel kunna ha ett fönster öppet i sovrummet utan att behöva utsättas för oacceptabla bullernivåer. 

Men Vägverket slog bakut och hävdade att det skulle bli på tok för dyrt. Att det inte var samhällsekonomiskt lönsamt att bygga en bullerskärm bara för att de fem fastighetsägarna närmast vägen skulle kunna sitta i trädgården eller ha fönstret öppet utan att bli störda. Vägverket ville i stället åtgärda fönstren på husen så att inomhusmiljön blev acceptabel. Och så överklagade man till länsstyrelsen där ärendet blev liggande i ett och ett halvt år innan det till sist kom ett beslut. 

Beslutet blev till Vägverkets fördel. För även om länsstyrelsen har förståelse för att bullersituationen är besvärlig så tycker den inte att det är samhällsekonomiskt rimligt att bygga bullerskärmen.

På nästa sammanträde ska Samhällsbyggnadsnämnden i Båstad diskutera om man ska gå vidare i ärendet.