Skåne

Bättre mat på mindre sjukhus

Små sjukhus ger mer näring till patienterna. Det visar en studie som gjorts på de nio skånska sjukhusen. Den redovisas i ett nyhetsbrev från universitetssjukhusen i Skåne och medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Bakgrunden är att personalen på de mindre enheterna hinner mata svårt sjuka och att patienterna därmed får i sig mer mat. Dessutom ger de små sjukhusen mer särskild näringsrik kost och näringsdropp till patienterna.

På de större sjukhusen riskerar var tredje patient bli undernärd enligt undersökningen.