Skåne

Skånska barn mobbas mest på nätet

Skånska barn utsätts oftare för mobbning via Internet och mobiler än barn i andra län.

Det visar en jämförelse av medievanor som Medierådet har gjort. 

27 procent av de skånska flickorna har utsatts för elakheter och hot på nätet eller i mobilen. 

Riksgenomsnittet är 14 procent. Räknar man både pojkar och flickor blir siffran för skånska barn 19 procent.  

Det visade sig också att Stockholmsbarnen surfar ovanligt mycket, medan barnen i Västra Götaland tittar mer på tv än genomsnittet.