SKÅNE

Alla skåningar ska vaccineras

Det blir en dyr historia att vaccinera skåningarna mot den nya influensan. Enligt Region Skåne kommer kostnaden att bli 160 miljoner kronor om alla skåningar ska vaccinera sig.

I samband med att influensan uppgraderades till en pandemi så gick Socialstyrelsen ut och rekommenderade en allmän vaccination av alla medborgare. För Skånes del handlar det i så fall om 2,4 miljoner doser eftersom det blir bäst effekt om varje person får två doser.

Region Skåne förbereder sig nu för en rekordstor massvaccinering, men smittskyddsläkare Hans-Bertil Hansson säger att det kommer att dröja en bra bit in på hösten innan vaccineringen kan börja.