Simrishamn/Skåne

Regionen bör stödja Marint centrum

Region Skåne bör gå in och stödja Simrishamns kommun i skapandet av ett Marint centrum i Simrishamn. Det menar Region Skånes beredning för tillväxt och hälsa som idag lägger fram förslaget för Regionfullmäktige.

– Förhoppningen är att Region Skåne på sitt sätt ska medverka och att Simrishamn ska uppnå ett marint centrum som kommer att ha stor betydelse för Östersjöns kvalitet och miljö. Det säger Karin Olsson-Lindström, folkpartistisk ordförande i beredningen. 

Planerna på ett Marint centrum i Simrishamn, en samlingsplats för forskning, företag och andra verksamheter som rör Östersjöns marina miljö är långt gångna.  

800 000 kommunala kronor årligen är avsatta, projektledare är anställd, utställningar och seminarier är planerade och upprustning av lokaler nere i hamnen är på gång. De gamla hamnmagasinen ska husera centret dit Simrishamn kommun hoppas kunna locka både företag och myndigheter. 

Nu föreslår Region Skånes beredning för tillväxt och hälsa att Region Skåne ska stötta satsningen.

– Vi vill fatta beslut om att stödja Simrishamns kommuns arbete med att etablera ett marint centrum, med hjälp av Region Skånes kontakter och nätverk både på regeringsnivå och internationellt, säger ordförande Karin Olsson-Lindström.

Hon hoppas att centret kan innebära nya arbetstillfällen, marknadsföring av både Skåne, Österlen och Simrishamn, samt befolkningstillväxt.