Hässleholm

Sparförslag inte offentlig handling

När en av Radio Kristianstads reportrar inte fick ta del av handlingar från Hässleholms kommun, överklagade han beslutet till kammarrätten. I en dom avslår nu kammarrätten överklagandet.

Radio Kristianstad ville granska de sparförslag som förvaltningscheferna skulle redovisa för kommunstyrelsen. 

Hässleholms kommun såg inte förslagen som offentliga handlingar och nekade reportern att ta del av förslagen. 

Kammarrätten går på kommunens linje. Skälen som anges är bland annat att handlingarna ingick i ett ärende som inte var färdigbehandlat hos kommunstyrelsen.