FÖRSLÖV

Samarbetsavtal kan rädda Bjäresystrarna

Region Skåne undersöker vilka möjligheter det finns att rädda distriktsköterskemottagningen Bjäresystrarna i Förslöv på Bjärehalvön. Distriktssköterskemottagningen som är den enda privata i Sverige, och som lyfts fram som en förebild av borgerliga politiker, hotas av stängning som en konsekvens av Hälsoval Skåne.

I och med hälsovalet så ska patienterna lista sig på en vårdcentral. Och den ska sedan se till att det finns tillgång till exempelvis distriktssköterska. Men i och med att Bjäresystrarna inte startade egen vårdcentral så hamnade de utanför systemet.

Deras avtal med Region Skåne kommer inte att förnyas när det löper ut den sista september. Henrik Hammar, moderat ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd, hoppas nu att man ska hitta en lösning så att Bjäresystrarna kan teckna ett samarbetsavtal antingen med Region Skånes vårdcentral i Förslöv eller med en privat vårdcentral i Vejbystrand. Men några garantier för att det verkligen blir så kan han inte ge.

- Det ligger ju på parterna att klara ut det här, säger Henrik Hammar.

Men gör ni något aktivt för att lösa det här?

- Ja, vi jobbar gentemot de parter som skulle kunna vara avtalsslutande.