BÅSTAD

Färre bygglovsansökningar spräcker budgeten

Samhällsbyggnadsnämnden i Båstad riskerar att gå med 2-2,5 miljoner kronor i underskott i år om ingenting görs. Det beror bland annat på att antalet bygglovsansökningar minskat på grund av lågkonjunkturen, och med det intäkterna.

Nämnden har också varit för optimisk när den kalkylerat med vilka intäkter den skulle få när den långa bygglovskön som fanns tidigare betades av.

I slutet på augusti ska nämnden ta ställning till vilka besparingar som måste göras för att hålla budgeten.