Simrishamn

Inget beslut om stöd till Marint centrum

Regionfullmäktige tog inte ställning till förslaget att stödja Simrishamns arbete med ett Marint centrum under sitt möte på tisdagen.

Beredningen för tillväxt och hälsa i Sydöstra Skåne vill ju att Region Skåne ska använda sina kontakter och nätverk för att stötta projektet. 

Nu får regionala utvecklingsnämnden i uppdrag att bereda förslaget. 

Det marina centret som planeras i Simrishamn är tänkt att samla forskning, företag, myndigheter och andra som jobbar med Östersjöns havsmiljö.