SKÅNE

Jordbruksverket vill ha färre vildsvin

Jordbruksverket vill nu att den svenska vildsvinsstammen ska begränsas. Vildsvinens bökande i åkrar förstör och innebär kraftiga ekonomiska förluster för bönderna, inte minst i Skåne.

För 20 år sedan fanns det några hundra vildsvin i Sverige, idag finns det ungefär 100 000. Framförallt i Skåne och Sörmland är utbredningen kraftig. Vildsvinen saknar naturliga fiender i södra Sverige och kan därför föröka sig i mycket snabb takt.

Svinen har de senaste åren blivit ett allt större trafikproblem, men även lantbrukare har drabbats hårt när djuren bökar upp odlad mark i jakt på föda. Exakt hur stora skador djuren faktiskt gör är inte dokumenterat, men lantbrukarna kompenseras inte för de ekonomiska förlusterna.

Nu vill Jordbruksverket att det tas fram en nationell strategi för att begränsa vildsvinens spridning.