Skåne

Fler farliga fåglar i flygplanen

Kollisioner mellan flygplan och fåglar på Sturups flygplats har ökat kraftigt de senaste åren. Flygplatsen har anställt personer för att skrämma bort fåglarna, som i värsta fall kan orsaka flygplanshaveri.

Främst är det måsar och rovfåglar som vållar problem på flygplatsen och inför årets fågelrika säsong, som nu inletts, har man därför vidtagit åtgärder för att slippa de farliga krockarna. 

– Under sommaren har vi anställt en person som bara sysslar med fågeljakt, säger Andreas Lundvall, flygsäkerhetskoordinator på Malmö Airport. 

Fåglar som dras in i flygplansturbinerna kan vålla stor skada och i ett värsta scenario orsaka ett haveri. 

Förra året inträffade hela 40 kollisioner mellan fåglar och flygplan på Sturups flygplats. Det är nästan tre gånger fler incidenter än året innan. 

Ingen vet vad den stora ökningen av kollisioner beror på, men nu har flygplatsen anlitat en ornitolog för att kartlägga fågelbeståndet i området. Målet är att göra flygplatsen oattraktiv genom att eliminera den föda och vatten som gör att fåglarna trivs. Dessutom använder man sig av både grön laser och knallskott för att skrämma bort dem från området. 

– Men ibland räcker det med att komma åkande i bilen. De har lärt sig att det smäller när vi kommer, säger Stefan Persson, som arbetar med att hålla fåglarna borta från Malmö Airport. 

Hittills i år har runt 15 kollisioner mellan fågel och flygplan inträffat på Malmö Airport.