Kristianstad

Patienter får mer näring på små sjukhus

Fler patienter matas och färre riskerar undernäring på små sjukhus jämfört med på stora sjukhus. Det visar en ny studie som till stora delar genomförts av forskare från Högskolan Kristianstad.

Var tredje patient på de stora sjukhusen riskerar undernäring mot endast var femte på de små. 

Patienterna matas i högre utsträckning på de små sjukhusen medan de stora sjukhusen ger mer artificiell näring i form av dropp eller sondmat. 

Studien omfattade 2 170 inlagda patienter på sammanlagt nio skånska sjukhus, och var utformad som ett samarbetsprojekt mellan sjuksköterskor och dietister i hela regionen.